Ništa se ne može učiniti

Ne postoji rješenje za prijevremenu ejakulaciju

Sve donedavno bilo je samo nekoliko mogućnosti koje su muškarci mogli pokušati kako bi odgodili ejakulaciju, kao što su bihevioralne tehnike ili lokalni anestetici.

Danas postoje farmakološka rješenja za liječenje prijevremene ejakulacije (PE). U svakom slučaju, morate se savjetovati s liječnikom u pogledu odgovarajuće procjene, dijagnoze i pronalaženja odgovarajućeg rješenja.

Vidi više o rješenju problema

Literatura
  1. Riley A, Riley E, Int J Clin Pract 2005. 59(12): p. 1482-1487.
  2. Revicki, D i sur. Health Qual Life Outcomes 2008. 6:33.