• Države |
  • Kontaktirajte nas
  •  |  Cookie Settings
 

Stres

Stres može uzrokovati prijevremenu ejakulaciju

Stres smanjuje užitak, povećava osjetljivost na bol i stimulanse i može uzrokovati povremenu impotenciju i prijevremenu ejakulaciju. Štoviše, uočena je veća pojava simptoma anksioznosti kod muškaraca koji posjećuju seksološke klinike.

Psihološki čimbenici mogu pridonijeti prijevremenoj ejakulaciji, iako u mnogim slučajevima nisu jedini ni glavni uzrok ovog problema.

Literatura
  1. Corona G, Petrone L, Mannucci E, Jannini EA i sur. Eur Urol 2004;46(5):615-622.
  2. Vakalopoulos I, Dimitriadis G, Varnava C, i sur. Andrologia 2011;43(5):327-333.