Karakteristike cjeloživotne PE

Cjeloživotni PE (oko 65 % muškaraca koji izjavljuju da pate od PE-a) kronično je stanje, koje može biti prisutno od prvog spolnog iskustva, a karakterizira ga:

 1. nastup od prvog (ili gotovo prvog) spolnog iskustva;
 2. trajanje tijekom cijeloga života, i moguće pogoršanje sa životnom dobi;
 3. do ejakulacije dolazi prebrzo (nakon manje od 1 minute u 90 % slučajeva);
 4. do ejakulacije dolazi prebrzo kod svakog (ili gotovo svakog) spolnog odnosa;
 5. do ejakulacije dolazi prebrzo sa svakom (ili gotovo svakom) partnericom.

Neki muškarci ejakuliraju čak i tijekom predigre, prije penetracije ili prilikom prvog kontakta s vaginom (takozvana ejaculatio ante portas). 49 % muškaraca koji pate od PE-a ističe da barem povremeno ejakuliraju prije penetracije.

Literatura
 1. Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302.
 2. Smjernice EAU za ED i PE 2012.
 3. Jannini EA i sur. Sessuologia Medica. Trattato di psicosessuologia e medicina della sessualità. Elsevier Masson Ed. 2007.
 4. Jannini EA, Simonelli C, Lenzi A. J Endocrinol Invest 2002;25(11):1006-1019.
 5. McMahon CG, Jannini E, Waldinger M, Rowland D. J Sex Med 2013;10(1):204-229.
 6. Waldinger MD. Premature Ejaculation Definition and Drug Treatment. Drugs 2007;67 (4):547-568.