• Države |
 • Kontaktirajte nas
 •  |  Cookie Settings
 

Što je prijevremena ejakulacija?

Prijevremena ejakulacija (PE)

najčešća je seksualna disfunkcija kod muškaraca mlađih od 60 godina. 1 od 5 muškaraca (prema definiciji DSM-IV) priznaje da pati od PE no to je ipak jedan od najrjeđe dijagnosticiranih i liječenih poremećaja kod muškaraca. Od PE pati veći udio muškaraca nego od erektilne disfunkcije.
Značajan udio muške populacije u svijetu prijavljuje simptome ili se žali na PE: oko 20 % do 30 % muškaraca izjavljuje da pati od toga stanja. No, samo 9 % se obraća liječniku za pomoć. Vidi: O PE

Postoje dokazi

da je cjeloživotni PE od koje pati većina takvih pacijenata psihološki i organski uvjetovano stanje za koje se pretpostavlja da je povezano s posebnim čimbenicima u receptorskom sustavu i prijenosu serotonina zbog kojih posljedično dolazi do smanjene koncentracije serotonina, neurotransmitera koji (u središnjem živčanom sustavu) igra glavnu ulogu u procesu ejakulacije.
Kod istog pojedinca mogu biti prisutni različiti psihološki i organski čimbenici. Kod toga stanja, koje je Bernard Shapiro 1943. prvi put opisao kao klinički sindrom, razlikujemo dvije kategorije: cjeloživotni PE i stečeni PE. Vidi: Što znači PE?

Za muškarce koji pate od PE,

seksualni odgovor uključuje ejakulaciju koja je značajno skraćena, događa se brže i s manje kontrole nego kod muškaraca koji ne pate od PE.
Stoga se PE ne može svesti samo na problem s vremenom pojave ejakulacije, nego obuhvaća i druge značajne karakteristike kao što je „nepostojanje kontrole” nad ejakulacijom, osobnu tjeskobu povezanu s PE-om, poteškoće s partnericom i sveukupno slabo zadovoljstvo spolnim odnosom. Postoje tri ključna kriterija za prepoznavanje PE-a Vidi: Kako znate da se radi o PE-u?

Zadovoljavajući spolni život

ključan je za uspješan odnos. Nezadovoljstvo spolnim životom može dovesti do osjećaja frustracije, ljutnje i razočaranja, što se može negativno odraziti na intimnost i sklad para.
Osjećaj nezadovoljstva kod muškarca (tjelesnoga i i psihičkog) zajedno sa smanjenim zadovoljstvom partnerice može dovesti do ozbiljnih problema u spolnom i u emocionalnom životu para. Vidi: PE i osjećaj uznemirenosti – PE i parovi

U početku se smatralo da je PE...

psihološki problem te je desetljećima bio u domeni seksualnih terapeuta koji su takve pacijente liječili isključivo bihevioralnim i kognitivnim terapijama.
Danas liječenje PE uključuje i korištenje lijekova koji se izdaju na recept kao i lokalnih pripravaka koji se nanose izravno na glavić i frenulum (vezica) penisa. Vidi: Što se može učiniti?

Zbog čega je sve to toliko važno?

Kako biste izbjegli samoliječenje i dobili savjet liječnika i lijek koji vam je liječnik propisao i kojeg ste dobili u ljekarni od ljekarnika? Vidi: Izbjegavajte samoliječenje i zaštitite se od krivotvorenih lijekova

Literatura
 1. Althof SE i sur. J Sex Med. 2010;7(9):2947-2969.
 2. American Psychiatric Association. Dijagnostički i statistički priručnik mentalnih poremećaja. 4. izdanje. Revizija teksta: DSMIV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
 3. Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302.
 4. Smjernice EAU za ED i PE 2012.
 5. Jannini EA, Simonelli C, Lenzi A. J Endocrinol Invest 2002;25(11):1006-1019.
 6. McCarty EJ. Core Evidence 2012;7:1-14
 7. McMahon CG, Jannini E, Waldinger M, Rowland D. J Sex Med 2013;10(1):204-229.
 8. Porst 2007.
 9. Rosenberg MT, Sadovsky R. Identification and diagnosis of premature ejaculation. Int J Clin Pract. 2007;61(6):903-908.