• Države |
  • Kontaktirajte nas
  •  |  Cookie Settings
 

Spolni odgoj. Ljubav je igra za dvoje

Važnost ženina prava na zadovoljstvo. Seksualno zadovoljstvo, i kad je odvojeno od cilja stvaranja novog života, jednako je pravo žene i muškarca i to je nešto što treba naučiti. Važno je da mladi muškarci nauče da se kod spolnog čina dobar odnos između partnera može postići samo ako obje strane zadovoljavaju potrebe i očekivanja onoga drugoga.

Reciprocitet unutar veze zaista može stvoriti čvrstu intimnost i sudioništvo koji održavaju želju živom. Ali žene su s Venere, a muškarci s Marsa, i razlike između spolova također utječu na seksualno zadovoljstvo. Seksualnost je kod muškarca sinonim za samopotvrđivanje i posjedovanje. Tijekom čina on je usredotočen na postizanje zadovoljstva i kontroliranje svoje seksualne izvedbe. Žena, s druge strane, osjeća to kao igru koju treba igrati ravnopravno. Nijedno od njih ne smije dominirati nad drugim, što stvara idealne uvjete za zadovoljstvo. Zamislite samo kako muškarac i žena različito doživljavaju prvi spolni odnos. Većina žena vidi prvo spolno iskustvo kao dar drugome, dok mnogi muškarci to vide većinom kao „stigmu“ koje se treba riješiti.

Kako dva na prvi pogled udaljena svijeta mogu postići stanje obostranog spolnog zadovoljstva? Razvijen je model, nazvan „model uzajamnosti“, koji se temelji na dvije teorije:

  • teoriji razmjene i
  • teoriji jednakosti.

Kod teorije razmjene gleda se na odnos para kao na investiciju: troškove i koristi, raspoloživost vremena i resursa treba udružiti kako bi se postiglo druženje i seksualno zadovoljstvo. Naravno, odnos će trajati sve dok koristi nadmašuju „troškove“. S druge strane, teorija jednakosti zahtijeva da oba partnera dobiju točno ono što su uložili, na temelju poštene igre, što osigurava trajan odnos. Ukratko, čini se da je, kako bi se postigao spolni reciprocitet, dovoljno uputiti partnera u ono što volimo i zauzvrat poslušati što voli partner te tijekom spolnog odnosa izmjenjivati trenutke davanja i primanja.

Literatura
  1. Elmerstig E, Wijma B, Sandell K, Berterö C. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2012;33(3):129-34.
  2. Carpenter LM. Gender & Society, Vol. 16 No. 3, June 2002 345-365.
  3. Heino J, Ojanlatva A. Patient Education and Counseling 2000;39:69–175.