• Države |
  • Kontaktirajte nas
  •  |  Cookie Settings
 

Opći uvjeti korištenja i traženja savjeta putem internetske stranice

Internetska stranica Nesamotrenutak

posvećena je kampanji informiranja javnosti i svijesti o prijevremenoj ejakulaciji.
MSL Italia Srl komunikacijska je agencija specijalizirana za komunikaciju na području zdravstva. (www.mslitalia.com)
Korištenje i/ili savjetovanje putem ove internetske stranice podliježe sljedećim općim uvjetima (dalje u tekstu „Opći uvjeti”).
Korištenjem ili traženjem savjeta putem ove internetske stranice izričito pristajete na sljedeće uvjete:

1. Intelektualno vlasništvo

Ovu internetsku stranicu, uključujući njezin sadržaj, dizajn, tekst, grafički materijal i slike kontrolira MSL Italia Srl., a svaka neovlaštena uporaba strogo je zabranjena.
Dokumente, slike, zaštićene znakove i druge materijale objavljene i reproducirane na ovoj stranici nadzire MSL Italia Srl., a svako neovlašteno umnožavanje zabranjeno je. Ništa što se nalazi u ovim Općim uvjetima ili na internetskoj stranici ne tumači se kao davanje prava na licencu ili bilo kojeg drugog prava intelektualnog vlasništva.

2. Odgovornost

Podaci koje ova internetska stranica sadrži dobiveni su isključivo od zdravstvenih stručnjaka (liječnika i stručnjaka za komunikaciju) te se smiju koristiti samo u informativne svrhe.
Korisnici ove internetske stranice trebaju se savjetovati sa svojim liječnicima u pogledu svih pitanja, dodatnih informacija ili savjeta vezanih uz zdravstvene poteškoće(tj. dijagnozu, liječenje, itd.).
MSL Italia Srl. poduzet će razumne napore da pruži točne i ažurne informacije. Nom, MSL Italia Srl. ne daje nikakvo jamstvo ili izjavu u pogledu njihove točnosti.
Ni MSL Italia Srl. ni bilo koja stranka koja je uključena u stvaranje, izradu ili prijenos ove internetske stranice neće biti odgovorna za bilo kakvu izravnu, slučajnu, posljedičnu, neizravnu ili kaznenu štetu koja proizlazi iz pristupa ovoj internetskoj stranici, njezina korištenja ili nemogućnosti korištenja, kao ni bilo kakvih pogrešaka ili propusta u njezinu sadržaju.
Putem poveznica na ovoj internetskoj stranici imate pristup drugim stranicama koje nisu pod stalnim nadzorom MSL Italia Srl. Stoga se MSL Italia Srl. ni u kojem slučaju ne može smatrati odgovornom za sadržaj takvih stranica uključujući, ali ne ograničavajući se, na njihove poveznice, ili na njihove izmjene i ažuriranja. Poveznice su posjetiteljima ponuđene samo radi jednostavnosti korištenja i njihovo uključivanje na ovu stranicu ni pod kojim okolnostima ne znači da se MSL Italia Srl. slaže s tim internetskim stranicama ili ih sponzorira. Informacije sadržane na povezanim stranicama ne moraju biti u skladu s trenutačnim zakonodavstvom o promidžbi lijekova za ljudsku uporabu i mišljenja koja su na njima izražena ne odražavaju nužno mišljenja MSL Italia Srl. niti ih ona potvrđuje.
Informacije podliježu izmjenama a MSL Italia Srl zadržava pravo izmjena u svakom trenutku te, ispravaka i poboljšanja informacija na ovoj internetskoj stranici bez prethodne obavijesti.

MSL Italia Srl. ne može se smatrati odgovornom za posljedice koje proizlaze iz bilo kakve promjene ili izmjene informacija na ovoj internetskoj stranici te neće biti odgovorna zaštete ili viruse koji mogu zaraziti korisnikovo računalo ili drugu imovinu, kao posljedica korištenja ove internetske stranice.
MSL Italia Srl. u svakom trenutku ima pravo ažurirati ove Opće uvjete.
MSL Italia Srl pridržava pravo u svakom trenutku prekinuti ili obustaviti pristup internetskoj stranici bez mogućnosti preuzimanja bilo kakve odgovornosti.

3. Korisnički sadržaj

Posjete ovoj internetskoj stranici mogu se registrirati samo u statističke svrhe, kako bi se osigurao kontinuitet usluge i stalno poboljšanje stranice.
Ova je stranica otvorena za javnost i može joj se pristupiti bez identifikacije/registracije posjetitelja.

4. Podaci za kontakt

Za sve kontakte povezane s ovom stranicom ili njezinim sadržajem, obratite se putem elektroničke pošte na adresu: notjustamoment@mslgroup.